Integration av system – låter krångligt

När jag hör ordet integration tänker jag främst på flyktingmottagning. Att flyktingarna ska integreras i det svenska samhället. Men det finns givetvis olika sorters integration.

Enligt Nationalencyklopedin betyder integration en process som leder till att skilda enheter förenas. Och det är mycket som kan förenas genom en integration. Som exemplet med invandrarna: de ska bli ett med vårt samhälle. Eller det som jag främst vill skriva om här: Integration av datorsystem – de olika systemen ska integreras och fungera tillsammans som ett enda stort system.

Integration med hjälp av en integrationsmotor

En integrationsmotor är ett fristående program som alla integrerade system kommunicerar via. Det gör att man inte behöver anpassa alla system att passa ihop med alla andra. Istället räcker det att anpassa så att integrationsmotorn kan översätta meddelanden till det systemspråk det mottagande systemet använder.

Jämför med fem personer från fem olika länder. De kan inte kommunicera med varandra. Istället för att alla fem personerna ska lära sig fyra nya språk för att kunna prata med de andra i gruppen, så tar man dit en sjätte person. Denna personen kan alla fem språken och kan översätta vad alla säger och sen skicka meddelandet vidare på ett språk som mottagande person förstår.

Tidsbesparande och inte lika rörigt. Likadant är det med systemintegration via en integrationsmotor.

Ftp integration

En integrationsmotor använder olika datorspråk för att översätta. En teknik som används är ftp integration. Ftp står för file transfer protocol och är en teknik för snabb och enkel överföring av filer i ett nätverk som stöder TCP/ IP-protokoll.

FTP är ett sätt att komma åt filer på en annan dator, och använder klient-serverarkitektur, vilket innebär att en server håller filerna och gör autentisering. I slutändan har en kund eller slutanvändare åtkomst till filerna. En integrationsmotor ger dig möjlighet att ta emot och överföra filer via FTP.