E-signering med Oneflow

Vad är Oneflow?

Oneflow är ett program som automatiserar hela avtalsprocessen på ett ställe. Hela avtalet blir digitalt och man gör en e-signering med Oneflow.

Med Oneflow kan du bygga responsiva digitala avtal snabbt. Det finns färdiga avtalsmallar att använda och dessa kan du sedan anpassa enkelt. Om du vill kan du även bygga egna mallar från grunden med redigeringsverktyget.

Säkerhet

Se till att rätt användare har tillgång till rätt information. Genom att dela in användare i roller och grupper med olika behörighet, är dina avtal säkra från oönskad åtkomst. Det går också bra att jobba samtidigt med samma avtalsversion i realtid, vilket är tidsbesparande.

Alla ändringar som blir gjorda under processens gång blir arkiverade som olika versioner. Du behöver aldrig skicka ett nytt avtal utan alla ändringar som görs kan ses av mottagaren.

E-signering

Du kan använda e-signering med Oneflow. Signeringen sker med säkra och juridiskt bindande signaturer på alla typer av enheter var som helst.

E-signeringen blir gjord på ett säkert sätt med BankID eller med mejl- och SMS-autentisering. Det går också att genomföra e-signeringen i Oneflow med ett enda klick.

Det signerade avtalet är skyddat med en elektronisk försegling, så att ingen kan ändra i innehållet. Och du kan verifiera avtalets äkthet, helt oberoende av Oneflow.

GDPR-säkert

Du kan automatisk göra dig av med personuppgifter som inte du inte längre behöver. Och du kan till exempel också sätta upp arbetsflöden för att radera utgångna och icke godkända avtal. Genom detta behöver du aldrig oroa dig för att bryta mot GDPR.

Digitala avtal

Fördelen med digitala avtal via Oneflow är att dessa är interaktiva och att du kan göra förändringar ända tills de är signerade. Du och avtalsmottagaren ser samma avtal och kan göra ändringar som genast slår igenom. Genom e-signeringen är avtalet juridiskt bindande. Det signerade avtalet skyddas med en elektronisk försegling så att det inte kan ändras efter att det är signerat. Om du vill underlätta arbetet med avtal, påskrifter och fakturering ska du använda Oneflow.

Kommentarer är stängda.